Borging

Een training is te overzien, maar nu de praktijk!

De duur van het effect van een training is recht evenredig aan de lengte van de training zelf. Wil men effect bereiken in een organisatie dan zal er “borging” moeten plaatsvinden. Een verandering van werken / gedrag zal moeten inslijten. Alleen een training is dan niet genoeg om het gewenste effect te behouden. Een langere periode een vinger aan de pols, zodat de beoogde cultuurverandering ook echt gaat plaatsvinden. Een goede borging vindt op alle niveaus van de organisatie plaats. Dit is een voorwaarde voor het slagen van verandering. Wij hebben een ruime ervaring in het implementeren en borgen van nieuwe methodieken in een organisatie. Superbe zorgt voor borging.

Vertel me meer