Coaching

Verandering is beweging

Individuele of groepsgerichte begeleiding en coaching kan ook bij Superbe. Superbe geeft coaching en begeleiding bij loopbaanontwikkeling, intervisie, burn-out begeleiding, burn-out preventie, zingeving, omgaan met de ouder wordende ouders en dementie en andere complexe familiesituaties. Maatwerk coaching. Altijd wordt gekeken naar de huidige situatie en wordt vanzelfsprekend in overleg besloten welke aanpak de voorkeur heeft. De algemene insteek van Superbe is dat beweging tot goede resultaten en creativiteit leidt. In beweging komen is zeker aanwezig bij elke vorm van de coaching. Het fysiek gaan inzetten voor verandering. Of het nu gaat om individuele persoonlijke coaching, op de werkvloer coachen of juist het coachen van een team. Superbe is de coach!

Vertel me meer